Opći uvjeti poslovanja

Osnovne odredbe

Ovi opći uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu: uvjeti poslovanja) objavljuju se:

E8company s.r.o.

IČO: 51723247

PDV broj: SK2120771488

sjedište: Ťačevská 1572/37, 08501 Bardejov, Slovensko

kontakt informacije:

info@e8shop.sk

(u daljnjem tekstu "predavač")

Ovi uvjeti poslovanja uređuju međusobna prava i obveze prodavatelja i fizičke osobe koja sklapa kupoprodajni ugovor u okviru svoje poslovne djelatnosti potrošača, odnosno u okviru svoje poslovne djelatnosti (u daljnjem tekstu: „kupac“) putem web sučelje koje se nalazi na web stranici dostupnoj na internetskoj adresi www .e8shop.sk (u daljnjem tekstu "internetový obchod").
Uvjeti komercijalnih uvjeta sastavni su dio kupoprodajnog ugovora. Odstupanja u ugovoru imaju prednost pred odredbama ugovora.
Ovi uvjeti vrijede na slovenskom jeziku.

Informacije o proizvodima i cijenama

Podaci o proizvodu, uključujući uvod u cijenu pojedinog proizvoda i njegove glavne značajke navedeni su uz pojedini proizvod u katalogu internet trgovine. U cijenu robe uključena je dodana vrijednost, sve povezane naknade i troškovi povrata robe, ako se roba ne može vratiti uobičajenim poštanskim putem. Cijene robe ostaju važeće za razdoblje nakon kojeg su prikazane u internet trgovini. Ova odredba ne isključuje pregovaranje o kupoprodajnim ugovorima za pojedinačne uvjete.
Sav prikaz robe u katalogu internet trgovine informativnog je karaktera i prodavatelj nije dužan sklopiti ugovor o kupoprodaji robe.
Podaci o troškovima pakiranja i dodavanja robe objavljeni su u internetskoj trgovini.
Eventualni popusti s kupovnom cijenom proizvoda ne mogu se međusobno kombinirati osim ako se prodavatelj i kupac drugačije ne dogovore.

Narudžba i sklapanje ugovora

Troškove kupca korištenjem sredstava daljinske komunikacije u vezi sa sklapanjem kupoprodajnog ugovora (troškovi internetske veze, troškovi telefonskih razgovora) snosi sam kupac. Ti se troškovi ne razlikuju od osnovne stope.
Kupac narudžbu robe izvršava na sljedeće načine:
putem korisničkog računa, ako ste se prethodno registrirali u internet trgovini,
ispunjavanje narudžbenice bez registracije.
Prilikom narudžbe kupac odabire proizvod, broj komada, način plaćanja i dostavu.
Prije slanja narudžbe, kupac ima mogućnost kontrolirati i mijenjati podatke koje je dostavio uz narudžbu. Narudžba se šalje kupcu klikom na gumb "Potvrdi narudžbu". Podatke navedene u narudžbi prodavatelj smatra točnima. Uvjet valjanosti narudžbe je ispunjavanje svih obveznih podataka u obrascu narudžbe te potvrda kupca da je već upoznat s ovim uvjetima.
Prodavatelj je odmah po primitku narudžbe poslao potvrdu narudžbe na e-mail adresu koju je poslao kupac. Ova potvrda je automatska, ali ne predstavlja ugovor. Přílohou koftenania sú actualy váděchno pozního prédáláručnáho. Kupoprodajni ugovor je sklopljen tek nakon što prodavatelj prihvati narudžbu. Obavijest o prihvaćanju narudžbe dostavlja se na e-mail adresu kupca.
U slučaju da prodavatelj ne može ispuniti neki od uvjeta navedenih u narudžbi, kupcu će poslati izmijenjenu ponudu na njegovu e-mail adresu. Izmijenjena ponuda smatra se novim nacrtom kupoprodajnog ugovora, a kupoprodajni ugovor je u tom slučaju sklopljen potvrdom kupca o prihvaćanju ponude prodavatelja na njegovu e-mail adresu u ovim uvjetima poslovanja.
Sve narudžbe prihvaćene od strane prodavatelja su obvezujuće. Kupac može otkazati narudžbu sve dok kupac ne primi obavijest o prihvaćanju narudžbe od strane prodavatelja. Kupac može otkazati narudžbu telefonski na broj telefona prodavatelja ili elektroničkim putem na e-mail adresu prodavatelja, a oba su navedena u ovim uvjetima poslovanja.
U slučajevima kada je već došlo do očite tehničke pogreške od strane prodavatelja prilikom navođenja cijene robe u internetskoj trgovini, ili tijekom procesa naručivanja, prodavatelj nije dužan dodati robu kupcu za to jasno netočnu cijenu, čak i u slučajevima kada je kupcu već poslana automatska potvrda zadržavanja naloga prema ovim uvjetima poslovanja. [S1] Prodavatelj obavještava kupca o pogrešci bez nepotrebnog odgađanja i šalje kupcu izmijenjenu ponudu na njegovu e-mail adresu. Izmijenjena ponuda smatra se novim nacrtom kupoprodajnog ugovora, a kupoprodajni ugovor je u tom slučaju zaključen potvrdom kupca o pristanku na e-mail adresu prodavatelja.

Korisnički račun

Temeljem registracije kupca u internetskoj trgovini, kupac može pristupiti svom korisničkom računu. S korisničkim računom kupac može naručiti proizvod. Kupci mogu naručiti robu i bez registracije.
Prilikom registracije korisničkog računa i prilikom naručivanja proizvoda, kupac je dužan dati točne i točne podatke. Kupac je dužan ažurirati podatke na korisničkom računu u slučaju bilo kakve promjene. Podatke koje je kupac naveo u korisničkom računu i prilikom naručivanja robe prodavatelj smatra točnima.
Pristup računu osiguran je korisničkim imenom i lozinkom. Kupac je dužan čuvati povjerljivost podataka potrebnih za pristup korisničkom računu. Predavač ne snosi odgovornost za eventualnu zlouporabu korisničkog računa od strane trećih osoba.
Kupac nije ovlašten trećim osobama dopustiti korištenje korisničkog računa.
Prodavatelj može otkazati korisnički račun, ali posebno ako kupac ne koristi svoj korisnički račun dulje vrijeme, ili ako kupac krši svoje obveze iz kupoprodajnog ugovora.
Kupujúci ima na umu da korisnički račun ne mora biti dostupan kontinuirano, posebno u pogledu potrebnog održavanja hardwarového i softwarového avelovania peladarojučná, itd. nutnú održavanje hardvera i softvera

Uvjeti plaćanja i isporuke robe

Cijenu robe i sve troškove vezane uz isporuku robe prema kupoprodajnom ugovoru kupac može platiti na sljedeće načine:
plaćanje pouzećem po primitku robe,
Uz kupoprodajnu cijenu, kupac je dužan platiti prodavatelju troškove pakiranja i dostave robe u ugovorenom iznosu. Osim ako nije izričito drugačije navedeno, kupoprodajna cijena uključuje i troškove vezane uz dostavu robe.
U slučaju plaćanja u gotovini kupoprodajna cijena se plaća po primitku robe.
U slučaju bezgotovinskog plaćanja, obveza kupca za plaćanje kupoprodajne cijene ispunjena je uplatom odgovarajućeg iznosa na žiro račun prodavatelja.
Prodavatelj od kupca ne zahtijeva nikakvo plaćanje unaprijed ili slično. Plaćanje kupoprodajne cijene prije otpreme robe nije polog.
Prema Zakonu o prijavi prodaje, prodavatelj je dužan kupcu izdati račun. Istodobno, dužan je zaprimljene prodaje prijaviti poreznoj upravi putem interneta, u slučaju tehničkog kvara, najkasnije u roku od 48 sati.
Roba se isporučuje kupcu:
na adresu koju je kupac naveo u narudžbi
putem otpremnice pošiljaka na adresu otpremnice koju navede kupac,
Izbor načina dostave vrši se prilikom naručivanja robe.
Troškovi dostave robe, ovisno o načinu slanja i preuzimanja robe, navedeni su u narudžbi kupca iu potvrdi narudžbe od strane prodavatelja. Ukoliko je način prijevoza ugovoren na temelju posebnog zahtjeva kupca, kupac snosi rizik i eventualne dodatne troškove vezane uz ovaj način prijevoza.
Ako je prema kupoprodajnom ugovoru prodavatelj dužan isporučiti robu na mjesto koje je kupac naveo u narudžbi, kupac je dužan preuzeti robu prilikom isporuke. Ako je iz razloga na strani kupca potrebno višekratno isporučiti robu ili na drugačiji način od navedenog u narudžbi, kupac je dužan podmiriti troškove ponovljene isporuke robe, ili troškove povezane s drugim načinom isporuke.
Prilikom preuzimanja robe od prijevoznika, kupac je dužan provjeriti cjelovitost pakiranja robe te u slučaju nedostataka odmah obavijestiti prijevoznika. U slučaju utvrđivanja povrede pakiranja koja ukazuje na neovlašteni upad u pošiljku, kupac ne mora preuzeti pošiljku od prijevoznika.
Prodavatelj izdaje kupcu porezni dokument – ​​račun. Porezni dokument prilaže se uz isporučenu robu.[S2]
Kupac stječe pravo vlasništva na robi plaćanjem cjelokupne kupoprodajne cijene robe uključujući troškove dostave, ali prije preuzimanja robe. Odgovornost za slučajni gubitak, oštećenje ili uništenje robe prelazi na kupca u trenutku prihvaćanja robe ili u trenutku kada je kupac imao obvezu primiti robu, ali to nije učinio suprotno kupoprodajnom ugovoru.

Odustanak od ugovora

Kupac koji je kupoprodajni ugovor sklopio izvan svoje poslovne djelatnosti potrošača ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora i bez navođenja razloga.
Rok za odustanak od ugovora je 14 dana
od dana primitka robe,
od dana preuzimanja zadnje isporuke robe, ako je predmet ugovora više vrsta robe ili isporuka više dijelova
od datuma prihvaćanja prve isporuke robe, ako je predmet ugovora redovita ponovljena isporuka robe.
Kupac između ostalog ne može odustati od kupoprodajnog ugovora:
o pružanju usluga, ako su iste ispunjene uz njegovu prethodnu izričitu suglasnost prije isteka roka za odustanak od ugovora te je prodavatelj prije sklapanja ugovora obavijestio kupca da u tom slučaju nema pravo odustati od ugovora i ako je usluga u potpunosti pružena,
o isporuci robe ili usluga čija cijena ovisi o kolebanjima na financijskom tržištu, neovisno o volji prodavatelja, a koja mogu nastupiti tijekom roka za odustanak od ugovora,
o isporuci alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, koja se mogu isporučiti tek nakon trideset dana i čija cijena ovisi o kretanjima na tržištu neovisno o volji prodavatelja,
o isporuci robe koja je modificirana prema željama kupca, robe po mjeri ili robe namijenjene samo jednom kupcu,
o isporuci kvarljive robe, kao i robe koja se zbog svoje prirode nakon isporuke nepovratno pomiješala s drugom robom,
o isporuci robe u zatvorenoj ambalaži koja nije prikladna za povrat zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i čija je zaštitna ambalaža nakon dostave puknuta,
o isporuci audio zapisa, video zapisa, audio-vizualnih zapisa, knjiga ili računalnih programa, ako se prodaju u zaštitnoj ambalaži, a kupac je tu ambalažu raspakirao,
o opskrbi novinama, periodičnim izdanjima i časopisima, osim prodaje na temelju ugovora o pretplati i prodaje knjiga koje se ne isporučuju u zaštitnoj ambalaži,
o isporuci elektroničkog sadržaja osim na fizičkom mediju, ako je njegova isporuka započela uz izričitu suglasnost kupca, a kupac je izjavio da je uredno obaviješten da davanjem te suglasnosti gubi pravo na odustanak od ugovora,
u drugim slučajevima navedenim u § 7 par. 6. Zakona br. 102/2014 Zb. o zaštiti potrošača pri prodaji robe ili pružanju usluga na temelju ugovora sklopljenog na daljinu ili ugovora sklopljenog izvan prostorija prodavatelja s izmjenama i dopunama.
Kako bi se poštivao rok za odustanak od ugovora, kupac mora poslati izjavu o odustajanju u roku za odustanak od ugovora.
Za odustajanje od kupoprodajnog ugovora kupac može koristiti model obrasca za odustajanje od prodavatelja. Odustanak od kupoprodajnog ugovora kupac šalje na e-mail ili adresu za dostavu prodavatelja navedenu u ovim uvjetima. Prodavatelj će kupcu odmah potvrditi primitak obrasca.
Kupac koji odustane od ugovora dužan je robu vratiti prodavatelju u roku od 14 dana od odustajanja od ugovora. Kupac snosi troškove povrata robe prodavatelju, čak i ako se roba zbog svoje prirode ne može vratiti uobičajenim poštanskim putem.
Ukoliko kupac odustane od ugovora, prodavatelj će mu odmah, a najkasnije u roku od 14 dana od odustajanja od ugovora, vratiti sva sredstva, uključujući i troškove dostave, koja je primio od njega, na isti način. Prodavatelj će primljena sredstva vratiti kupcu na drugi način samo ako je kupac suglasan i ako to ne snosi dodatne troškove.
Ukoliko je kupac odabrao neki drugi način osim najjeftinijeg načina isporuke robe ponuđenog od strane prodavatelja, prodavatelj će kupcu nadoknaditi troškove dostave robe u iznosu koji odgovara najjeftinijem ponuđenom načinu dostave robe. .
Ako kupac odustane od kupoprodajnog ugovora, prodavatelj nije dužan vratiti primljena sredstva kupcu prije nego što mu kupac preda robu ili dokaže da je robu poslao prodavatelju.
Robu kupac mora vratiti prodavatelju neoštećenu, nenošenu i nezagađenu te po mogućnosti u originalnom pakiranju. Prodavatelj ima pravo jednostrano prijebiti zahtjev za naknadu štete nastale na robi sa zahtjevom kupca za povratom kupovne cijene.
Prodavatelj ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora zbog rasprodanih zaliha, nedostupnosti robe ili kada je proizvođač, uvoznik ili dobavljač robe obustavio proizvodnju ili uvoz robe. Prodavatelj odmah obavještava kupca putem e-mail adrese navedene u narudžbi te mu u roku od 14 dana od obavijesti o odustajanju od kupoprodajnog ugovora vraća sva sredstva, uključujući troškove dostave, koja je od njega primio temeljem ugovora, na isti način, ili na način koji odredi kupac.

Prava od neispravne izvedbe

1.    Prodavatelj je odgovoran kupcu da je roba bez nedostataka nakon primitka. Konkretno, prodavatelj je odgovoran kupcu da je u trenutku kada je kupac preuzeo robu:

roba ima svojstva o kojima su se stranke dogovorile, a ako nema dogovora, ima svojstva koja je prodavatelj ili proizvođač opisao ili koje je kupac očekivao s obzirom na prirodu robe i na temelju oglasa prodavatelja ,
roba je prikladna za namjenu koju prodavatelj navodi za njezinu uporabu ili za koju se roba ove vrste obično koristi,
roba odgovara kakvoći ili dizajnu ugovorenom uzorku ili dizajnu, ako je kvaliteta ili dizajn utvrđena prema ugovorenom uzorku ili dizajnu,
je roba u odgovarajućoj količini ili težini i
roba odgovara zahtjevima zakonskih propisa.
Ako se nedostatak pokaže u roku od šest mjeseci od dana kada je kupac primio robu, smatra se da je roba već imala nedostatak pri primitku. Kupac ima pravo ostvariti pravo na nedostatak koji se pojavi na robi široke potrošnje u roku od dvadeset i četiri mjeseca od primitka. Ova se odredba ne odnosi na robu prodanu po nižoj cijeni zbog nedostatka za koji je ugovorena niža cijena, na istrošenost robe uzrokovanu njezinom uobičajenom uporabom, na rabljenu robu zbog nedostatka koji odgovara stupnju upotrebe ili istrošenosti koju je roba imala kada ju je kupac preuzeo ili ako to proizlazi iz prirode robe.
U slučaju kvara, kupac može podnijeti reklamaciju prodavatelju i zahtijevati:
ako se radi o kvaru koji se može ukloniti:

- besplatno otklanjanje nedostatka na robi,

- zamjena robe za novu robu,

ako se radi o nedostatku koji se ne može ukloniti:

- razuman popust od kupoprodajne cijene,

- odstupiti od ugovora.

Kupac ima pravo odustati od ugovora,
ako roba ima nedostatak koji se ne može otkloniti i koji onemogućuje pravilno korištenje stvari kao stvari bez nedostataka,
ako robu ne može pravilno koristiti zbog opetovane pojave nedostatka ili nedostataka nakon popravka,
ako ne može pravilno koristiti robu zbog većeg broja nedostataka na robi.
Prodavatelj je dužan prihvatiti reklamaciju u bilo kojoj poslovnici u kojoj je moguće primiti reklamaciju, pa čak iu sjedištu ili mjestu poslovanja. Potrošač može podnijeti prigovor i osobi koju odredi prodavatelj. Ukoliko prigovor potrošača rješava osoba koju odredi prodavatelj, isti može riješiti prigovor samo predajom popravljene robe, u protivnom će prigovor biti proslijeđen prodavatelju na postupanje. Prodavatelj je dužan kupcu izdati pisanu potvrdu o tome kada je kupac ostvario pravo, koji je sadržaj potraživanja i koji način namirenja potraživanja kupac traži, kao i potvrdu o datumu i načinu podmirenja potraživanja. nagodbu potraživanja, uključujući potvrdu o popravku i njegovom trajanju, ili pismeno obrazloženje odbijanja potraživanja.
U slučaju prigovora potrošača, prodavatelj ili od njega ovlašteni djelatnik ili ovlaštena osoba dužni su potrošača upoznati s njegovim pravima koja proizlaze iz neispravne robe. Na temelju odluke potrošača koju ostvaruje iz prava iz neispravne robe, Prodavatelj ili od njega ovlašteni djelatnik ili za to ovlaštena osoba dužan je odmah, a u složenim slučajevima najkasnije u roku od tri radna dana odrediti način rješavanja prigovora. od dana podnošenja reklamacije, a u opravdanim slučajevima, posebice ako je potrebna složena tehnička procjena stanja robe, najkasnije 30 dana od dana podnošenja reklamacije. . Nakon utvrđivanja načina rješavanja reklamacije, reklamacija, uključujući i otklanjanje nedostatka, mora se obraditi odmah, dok se u opravdanim slučajevima reklamacija može obraditi i naknadno. Međutim, rješavanje prigovora, uključujući i otklanjanje nedostatka, ne može trajati duže od 30 dana od dana podnošenja prigovora. Uzaludni istek tog roka smatra se bitnom povredom ugovora i kupac ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora ili ima pravo zamijeniti robu za novu robu. Trenutkom podnošenja prigovora smatra se trenutak očitovanja volje kupca (ostvarenje prava iz neispravne činidbe) prema prodavatelju.
Prodavatelj pisanim putem obavještava kupca o ishodu prigovora, najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja prigovora.
Pravo na neispravnu izvedbu ne pripada kupcu ako je kupac prije preuzimanja stvari znao da stvar ima nedostatak ili ako je kupac sam prouzročio nedostatak.
U slučaju opravdanog prigovora, kupac ima pravo na naknadu namjenski učinjenih troškova nastalih povodom podnošenja prigovora. Ovo pravo kupac može ostvariti kod prodavatelja u roku od mjesec dana nakon isteka jamstvenog roka.
Kupac ima izbor načina reklamacije i njenog postupanja, ukoliko postoji više mogućnosti.
Prava i obveze ugovornih strana u vezi s pravima iz manjkave izvedbe uređeni su odjeljcima 499 do 510, odjeljcima 596 do 600 i odjeljcima 619 do 627 Zakona br. 40/1964 Coll. Građanskog zakonika, s izmjenama i dopunama, i Zakona br. 250/2007 Coll., o zaštiti potrošača, s izmjenama i dopunama.

Dostava

Ugovorne strane mogu svu pisanu korespondenciju dostavljati jedna drugoj elektroničkom poštom.
Kupac dostavlja korespondenciju prodavatelju na e-mail adresu navedenu u ovim uvjetima. Prodavatelj dostavlja kupcu korespondenciju na e-mail adresu navedenu u njegovom korisničkom računu ili u narudžbi.

Izvansudsko rješavanje sporova

Potrošač ima pravo obratiti se prodavatelju sa zahtjevom za ispravku ako nije zadovoljan načinom na koji je prodavatelj postupio po njegovom prigovoru ili ako smatra da je prodavatelj povrijedio njegova prava. Potrošač ima pravo podnijeti prijedlog za pokretanje alternativnog (izvansudskog) rješavanja spora kod tijela alternativnog rješavanja sporova, ako je prodavatelj negativno odgovorio na zahtjev iz prethodne rečenice ili na njega nije odgovorio u roku. 30 dana od dana slanja. To ne utječe na mogućnost potrošača da se obrati sudu.
Za izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova proizašlih iz kupoprodajnog ugovora nadležna je Slovačka trgovačka inspekcija sa sjedištem na adresi: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, kojoj se možete obratiti u navedenu svrhu na adresi Slovačka trgovinska inspekcija, Središnji inspektorat, Odjel za međunarodne odnose i alternativno rješavanje sporova, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, ili elektroničkim putem na ars@soi.sk ili addr.@soi.sk. Internet adresa: https://www.soi.sk/. Za rješavanje sporova između prodavatelja i kupca iz kupoprodajnog ugovora može se koristiti platforma za online rješavanje sporova na adresi http://ec.europa.eu/consumers/odr.
Europski potrošački centar Slovačke Republike, sa sjedištem Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava, internetska adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktna točka prema Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća (EU ) br. 524/2013 od 21. svibnja 2013. o online rješavanju potrošačkih sporova i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i direktiva 2009/22/EZ (uredba o rješavanju potrošačkih sporova putem interneta).
Prodavatelj je ovlašten za prodaju robe na temelju obrtničke dozvole. Trgovačku inspekciju u okviru svoje nadležnosti obavlja nadležni Područni ured, odjel za trgovinu. Slovačka trgovačka inspekcija nadzire, između ostalog, pridržavanje Zakona br. 250/2007 Zb. o zaštiti potrošača s izmjenama i dopunama.

Završne odredbe

Svi dogovori između prodavatelja i kupca regulirani su pravnim poretkom Republike Slovačke. Ako odnos uspostavljen kupoprodajnim ugovorom sadrži međunarodni element, stranke su se dogovorile da se za odnos primjenjuje pravo Republike Slovačke. To ne utječe na prava potrošača koja proizlaze iz opće obvezujućih zakonskih propisa.
U odnosu na kupca, prodavatelj nije vezan nikakvim kodeksima ponašanja u smislu odredbi Zakona br. 250/2007 Zb. o zaštiti potrošača s izmjenama i dopunama.
Sva prava na web stranicu prodavatelja, posebice autorska prava na sadržaj, uključujući izgled stranice, fotografije, filmove, grafiku, zaštitne znakove, logotipe i druge sadržaje i elemente, pripadaju prodavatelju. Zabranjeno je kopirati, mijenjati ili na drugi način koristiti web stranicu ili njen dio bez suglasnosti prodavatelja.
Prodavatelj ne odgovara za pogreške nastale intervencijom trećih osoba u web trgovini ili njezinim korištenjem protivno namjeni. Prilikom korištenja internetske trgovine kupac ne smije koristiti postupke koji bi mogli negativno utjecati na njezin rad te ne smije obavljati aktivnosti koje bi njemu ili trećim osobama mogle ometati ili koristiti softver ili druge komponente koje čine internetsku trgovinu i koristiti Internet trgovinu ili njezine dijelove ili programsku opremu na način koji bi bio suprotan njezinoj namjeni ili namjeni.
Kupoprodajni ugovor, uključujući uvjete, prodavatelj arhivira u elektroničkom obliku i nije javno dostupan.
Prodavatelj može izmijeniti ili dopuniti tekst uvjeta. Ova odredba ne utječe na prava i obveze nastale tijekom razdoblja važenja prethodne verzije uvjeta.
Uzorak obrasca za odustajanje od ugovora nalazi se u prilogu uvjeta.

Ovi uvjeti stupaju na snagu 1. siječnja 2019