Politika privatnosti usklađena s GDPR-om

Osnovne odredbe

Voditelj obrade osobnih podataka u skladu s člankom 5(o) Zakona br. 18/2018 Sub. o zaštiti osobnih podataka, sa svim izmjenama i dopunama (u daljnjem tekstu: zakon), je E8company s.r.o. ID: 51723247 sa sjedištem na adresi: Ťačevská 1572/37, 08501 Bardejov, Slovačka (u daljnjem tekstu: "kontrolor").
Kontakt podaci kontrolora su sljedeći

adresa: Ťačevská 1572/37, 08501 Bardejov, Slovačka

email: info@e8shop.sk

Osobni podaci označavaju bilo koju informaciju o određenoj fizičkoj osobi ili osobi koju je moguće identificirati; Fizička osoba koja se može identificirati je fizička osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, posebno upućivanjem na identifikator kao što je ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili upućivanjem na jedan ili više specifičnih fizičkih, fizioloških, genetskih elemenata , mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet te fizičke osobe.
Administrator nije imenovao ovlaštenu osobu za zaštitu podataka. Kontakt podaci odgovorne osobe su:

Izvori i kategorije obrađenih osobnih podataka

Operater obrađuje osobne podatke koje ste mu dostavili ili osobne podatke do kojih je operater došao temeljem izvršenja vaše narudžbe.
Administrator obrađuje Vaše identifikacijske i kontakt podatke te podatke potrebne za izvršenje ugovora.

Pravni temelj i svrha obrade osobnih podataka

Legitimni razlog za obradu osobnih podataka je
legitimni interes voditelja obrade za pružanje izravnog marketinga (osobito za slanje reklamnih poruka i vijesti) u skladu s člankom 13. stavkom 1. točkom (f) Zakona,
vaš pristanak za obradu u svrhu izravnog marketinga (osobito za slanje reklamnih poruka i vijesti) u skladu s člankom 13. stavkom 1. točkom (a) Zakona, ako nema narudžbe robe ili usluge.
Svrha obrade osobnih podataka je
za obradu Vaše narudžbe i ostvarivanje prava i obveza koje proizlaze iz ugovornog odnosa između Vas i voditelja obrade; prilikom narudžbe osobni podaci su potrebni za uspješnu obradu narudžbe (ime i prezime i adresa, kontakt), davanje osobnih podataka je nužan uvjet za sklapanje i realizaciju ugovora, bez davanja osobnih podataka ugovor ne može sklopiti ili ga operater ne može ispuniti,
slanje trgovačkih poruka i obavljanje ostalih marketinških poslova.
Automatsko pojedinačno odlučivanje u smislu članka 28. Zakona odvija se na strani voditelja obrade. Dali ste izričitu suglasnost za takvu obradu.

Razdoblje čuvanja osobnih podataka

Administrator pohranjuje osobne podatke
za vrijeme potrebno za provedbu prava i obveza iz ugovornog odnosa između Vas i voditelja obrade te za ostvarivanje potraživanja proizašlih iz ovog ugovornog odnosa (za razdoblje od 15 godina od prestanka ugovornog odnosa).
Sve dok se opoziva privola za obradu osobnih podataka u marketinške svrhe, a najviše 15 godina ako se osobni podaci obrađuju na temelju privole.
Nakon isteka roka čuvanja voditelj obrade briše osobne podatke.

Primatelji osobnih podataka (podizvođači voditelja obrade)

Primatelji osobnih podataka su
Uključeno u isporuku dobara/usluga/izvršenje plaćanja na temelju ugovora,
pružanje usluga upravljanja e-trgovinom i drugih usluga povezanih s poslovanjem e-trgovine,
pružanje marketinških usluga.
Voditelj obrade ne namjerava prenositi osobne podatke u treću državu (državu izvan EU) ili međunarodnu organizaciju.

Vaša prava

U skladu s uvjetima propisanim zakonom, morate
Pravo na pristup Vašim osobnim podacima sukladno članku 21. Zakona,
pravo na ispravak osobnih podataka sukladno članku 22. Zakona ili ograničenje obrade sukladno članku 24. Zakona,
pravo na brisanje osobnih podataka sukladno članku 23. Zakona,
pravo na prigovor na obradu sukladno članku 27. Zakona,
pravo na prenosivost podataka sukladno članku 26. Zakona,
Također imate pravo podnijeti pritužbu tijelu za zaštitu podataka ako smatrate da vam je povrijeđeno pravo na zaštitu osobnih podataka.

Uvjeti za sigurnost osobnih podataka

Upravitelj podataka izjavljuje da je poduzeo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka.
Voditelj obrade je usvojio tehničke mjere za sigurnu pohranu podataka i pohranu osobnih podataka u papirnatom obliku.
Operater izjavljuje da pristup osobnim podacima imaju samo osobe ovlaštene od strane operatera.

Završne odredbe

Slanjem narudžbe putem online narudžbenice potvrđujete da ste upoznati s pravilima privatnosti te da ih u cijelosti prihvaćate.
Operater može promijeniti ove uvjete. Objavit će novu verziju pravila o privatnosti na svojoj web stranici i također vam poslati novu verziju ovih uvjeta i odredbi na adresu e-pošte koju ste dali administratoru.

Ovi uvjeti stupaju na snagu 1.1.2019.